Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Podkarpacie w Internecie, dostępnego pod adresem www.podkarpacie.rzeszow.pl zwanego dalej Serwisem. Korzystanie z serwisu oznacza zaakceptowanie przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu.
 2. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Użytkownikom mogą też być udostępniane płatne usługi, które zawsze będą odpowiednio oznaczone.
 3. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za teksty i inne materiały, które przesyła i publikuje w Serwisie. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszane treści i publikowane materiały. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi wyłącznie sam Użytkownik.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia zgłoszonych materiałów z Serwisu, bez podania przyczyny, w szczególności gdy nie są zgodne z prawdą, naruszają obowiązujące przepisy lub normy moralne i etyczne.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób niezgodny z prawem czy budzącym wątpliwości natury moralnej lub etycznej. W szczególności niedozwolone jest umieszczanie treści o charakterze pornograficznym, naruszających normy prawne oraz moralne, propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 6. Zabronione są wszelkie działania mogące destabilizować działanie Serwisu. Działania Użytkowników polegające na próbie destabilizacji pracy Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Redakcja Serwisu jest wówczas uprawniona do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez nią szkody.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania materiałów reklamowych, marketingowych, promocyjnych, informacji i ofert handlowych itp.
 8. Redakcja Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny dla wszystkich zainteresowanych oraz aby funkcjonował bezawaryjnie, ale nie może zagwarantować, że Serwis będzie zawsze działał zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników, dlatego Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, poniesione przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 9. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
  Ponieważ Serwis nie gromadzi danych osobowych ani kontaktowych, które umożliwiłyby powiadomienie użytkowników o takich zmianach, nie ma tym samym technicznej możliwości wcześniejszego zawiadomienia o tym fakcie Użytkowników Serwisu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Redakcja poinformuje o tym fakcie poprzez publikację tekstu Regulaminu na stronach Serwisu, pod adresem: http://www.podkarpacie.rzeszow.pl/regulamin
 10. Dokonując bezpłatnej rejestracji i akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany podczas rejestracji adres email informacji dotyczących działania serwisu, aktualności oraz ofert handlowych i informacji marketingowych od Redakcji Serwisu i Partnerów.
 11. Serwis nie żąda podania, nie gromadzi i nie udostępnia danych osobowych użytkowników.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia z Serwisu konta Użytkownika, który narusza niniejszy regulamin.
Już wiesz, że masz? przyczyny nadżerki , dbaj o higienę. Kiedy występuje u ciebie nietrzymanie moczu przyczyny mogą być różne.