Kancelarią Prawa Kanonicznego

www.rozwodykoscielne.com

Kancelaria Prawa Kanonicznego zapewnia wszechstronną pomoc prawną osobom starającym się o uzyskanie Stwierdzenia Nieważności Małżeństwa, błędnie, potocznie zwanego rozwodem, rozwodami Kościelnymi.

Oferujemy państwu w pełni profesjonalną, kompleksową obsługę prawną w zakresie uzyskiwania Stwierdzenia Nieważności Małżeństwa Kanonicznego przed Sądem Biskupim Diecezji:RZESZOWSKIEJ, TARNOWSKIEJ, PRZEMYSKIEJ, SANDOMIERSKIEJ, ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ jak i przed KAŻDYM innym Trybunałem w Polsce jak i Zagranicą.Nasza Kancelaria oferuje państwu:• – konsultacje sprawy przed rozpoczęciem procesu,• – sporządzenie skargi powodowej,• – reprezentację przed Każdym Trybunałem w Polsce jak i Zagranicą,• – rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej,• – redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości,• – przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków,• – stawiennictwo na publikacji akt,• – przedłożenie nowych dowodów po publikacji,• – uwagi do opinii biegłego,• – przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła,• – apelację do II instancji,• – prośbę o wyznaczenie III instancji w Polsce,• – apelację do Roty Rzymskiej,• – zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną

Kancelarią Prawa Kanonicznego